realizácia zvukovej zložky študentského krátkometrážneho filmu (2017, 9 min, 2.0)