realizácia zvukovej zložky 40 sekundového spotu – nahrávanie kontaktného zvuku + zvuková postprodukcia (2018) www.vagus.sk