Dal som to (2019) Tomi Kid Kovács

realizácia zvukovej zložky 30 sekundového spotu – nahrávanie kontaktného zvuku, zvuková postprodukcia a zvková finalizácia pre social media (2019, 37s) …Tomi „Kid“ Kovács to dal, teraz si na rade ty… sihpa movember www.dalsom.sk

Scroll to Top