realizácia zvukovej zložky krátkometrážneho študentského dokumentárneho filmu (2012)