realizácia zvukovej zložky študentského krátkometrážneho hraného filmu (2010, 8 min, 2.0)