Inštitút SGI – Úradnícky čin roka

kompletná realizácia zvukovej zložky online spotu – nahrávanie kontaktného zvuku, zvukový dizajn, tvorba hudby na mieru, mix (2019)

www.uradnickycin.sk

Scroll to Top