realizácia zvukovej zložky krátkometrážneho študentského hraného filmu (2011, 18 min, 2.0)