zvuková postprodukcia reklamného spotu pre DHL (2016, 6min)