realizácia zvukovej zložky 35 sekundového spotu – nahrávanie kontaktného zvuku i zvuková postprodukcia (2018) www.vagus.sk