realizácia zvukovej zložky 30 sekundového spotu – nahrávanie kontaktného zvuku i zvuková postprodukcia (2018) www.dalsom.sk