Month

november 2018

Dal som to (2018) Róbert Pukalovič

realizácia zvukovej zložky 30 sekundového spotu – nahrávanie kontaktného zvuku i zvuková postprodukcia (2018) Róbert Pukalovič to dal, teraz si na rade ty… sihpa movember www.dalsom.sk

© 2019 d-ears — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑